Category: Automotive

คุณจะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทคุณได้อย่างไร

คุณต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการป้องกันภัยพิบัติ สำหรับ llc ธุรกิจทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใช้ในฟลอริดาในปัจจุบัน เอกสารที่ช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการตายหรือไร้ความสามารถจากเจ้าของบริษัทนั้นเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานอย่างแน่นอน ไม่ว่า LLC จะมีสมาชิกหรือเจ้าของเพียงคนเดียวหรือไม่ก็ตาม ข้อตกลงในการดำเนินงานสามารถประพฤติตนเหมือนกับพินัยกรรมสำหรับธุรกิจนั้น บทความของฉันที่ชื่อว่า ฉันจะต้องใช้ข้อตกลงในการดำเนินงานสำหรับ Florida LLC ของฉันในสัญญาปฏิบัติการ LLC นั้นอ่านได้อย่างรวดเร็วและมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบุคคล สำหรับบริษัทใด ๆ ข้อบังคับและข้อตกลงผู้ถือหุ้นควรมีบทบัญญัติที่ต่อเนื่องซึ่งระบุว่าใครจะมีอำนาจเหนือกว่าในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิต ในฟลอริดา LLC ได้บดบังคอร์ปอเรชั่น เพราะธุรกิจที่ต้องการเนื่องจากต้องใช้เอกสารกำกับหนึ่งฉบับแทนที่จะเป็นสองฉบับ นอกจากนี้ การคุ้มครองยังเหมือนกัน แต่การจัดการและเอกสารที่จำเป็นน้อยกว่าสำหรับ LLC นั้น บทความของฉันชื่อ What’s best the Corporation. หรือแม้แต่ LLC กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเอนทิตีทั้งสองประเภทนี้โดยละเอียดยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ฉันสามารถทำได้จริงเพื่อจัดระเบียบสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากนี้เพื่อให้ได้รับเอกสารกำกับดูแลที่ถูกต้องตามข้อตกลงในการดำเนินงานที่ทำโดยทนายความองค์กรของคุณอย่างรอบคอบเพื่อสร้างแผนการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงในการดำเนินงานจะบอกว่าใครเป็นผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม แผนการเปลี่ยนแปลงภายในจะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงสิ่งที่ทำจริงๆ แผนการเปลี่ยนแปลงนี้เปรียบได้กับสิ่งที่คุณจะพร้อมสำหรับการตอบสนองต่อภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม แผนการเปลี่ยนแปลงนี้ควรมีความสมดุลกับข้อกำหนดของบริษัทในการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อตกลงในการดำเนินงานก็เหมือนกับการบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องว่า X แต่ละคนจะได้รับทุกสิ่งในที่ปลอดภัยของคุณ แผนการเปลี่ยนแปลงจะบอกบุคคล X ว่าคุณจะเปิดตู้เซฟได้อย่างไร แผนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจคืออะไรและควรอยู่ในแผนใด Read More

ฉันควรรู้อะไรก่อนที่จะซื้อธุรกิจในฟลอริดา

แนะนำให้ซื้อธุรกิจ การซื้อกิจการต่อเนื่องอาจเป็นทางเลือกทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นหรือพื้นที่ นักลงทุนทุกคนควรเริ่มต้นด้วยการขอดูการจัดตั้งองค์กรและเอกสารการกำกับดูแลบริษัทพร้อมกับหนังสือและบันทึก กฎหมายฟลอริดากำหนดให้บริษัทเก็บหนังสือและบันทึกบางรายการ สิ่งเหล่านี้อาจให้ความกระจ่างในการดำเนินธุรกิจต่อไป เมื่อพิจารณาว่าเป็นเอกสารทางธุรกิจภายในที่มีความละเอียดอ่อน คุณมีแนวโน้มสูงที่ธุรกิจอาจต้องการให้คุณเป็นนักลงทุนเพื่อลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล NDA เป็นขั้นตอนที่รอบคอบจริงๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและปกป้องบริษัทจากใครก็ตามที่อาจเลือกที่จะแข่งขันกับมันโดยใช้ข้อมูลของตัวเอง  ฉันต้องดำเนินการวิจัยใดเพื่อวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยทางธุรกิจเพื่อทดสอบความจริงจากตัวแทนจากผู้ขาย งานวิจัยที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อธุรกิจในฟลอริดาอาจรวมถึงการทบทวนจากการดำเนินงานด้านการเงินภายใน ความสมบูรณ์ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบทรัพย์สิน การวิจัยของคุณอาจรวมถึง การสำรวจเมืองที่ดำเนินธุรกิจและการสำรวจสำมะโนลูกค้า นอกจากนี้ สำหรับนักกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เช่น CPA ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า และนายหน้าธุรกิจสามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีในการค้นหาสุขภาพของบริษัทได้  Can One ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเป็นตัวแทนของ บริษัท คุณมีสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการรับรองบางอย่างโดยองค์กร แต่การนับตัวแทนจากธุรกิจโดยไม่ดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระอาจสร้างสถานะที่ไม่ปลอดภัยในภายหลัง คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจำนวนมากที่คุณสามารถป้องกันได้ กฎหมายของฟลอริดากำลังเติบโตอย่างซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าการพึ่งพิงจะมีความชอบธรรมและเหมาะสมหรือไม่ ปัจจัยสำคัญอาจเป็นระดับที่การเป็นตัวแทนส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คุณทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล นักลงทุนธุรกิจที่ละเลยการวิเคราะห์ก่อนซื้อหรือการวิจัยโดยพื้นฐานแล้วละเลยการวางแผนและดังนั้นจึงมีความตั้งใจที่จะล้มเหลว เมื่อระบุโอกาสในการลงทุนที่ดี วิธีที่ดีกว่ามากคือการรักษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งจะช่วยคุณในกระบวนการวิจัย ทนายความด้านธุรกิจที่ดีอาจช่วยระบุคำรับรองที่คุณอาจต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง  คุณจัดทำเอกสารการลงทุนในธุรกิจของฉันอย่างไร เมื่อลงทุนในบริษัท คุณต้องการละเลยเอกสารที่ชัดเจนภายในสมุดและบันทึกของบริษัท ก่อนการลงทุนในการลงทุน ขอแนะนำให้ปรึกษาทนายความของบริษัทที่ดีเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดทำเอกสารการลงทุน ก็ควรที่จะปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือภาษีของคุณเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงสร้างการลงทุน การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของคุณจะทำให้คุณเข้าใจถึงหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะสร้างโครงสร้างและจัดทำเอกสารการลงทุนอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว หากนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของคุณ  สรุป การซื้อลูกค้าเป็นการตัดสินใจของแต่ละคน ควรทำการวิจัยและวิเคราะห์ครั้งสำคัญ สิ่งสำคัญคือคุณต้องจัดทำเอกสารการวิเคราะห์นั้นและการรับรองจากธุรกิจที่ทำขึ้นภายใน แม้ว่าทุกสิ่งอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ทนายความธุรกิจที่ดีสามารถแสดงให้คุณเห็นตลอดทางและลดจำนวนบุคคลลงมากสำหรับคุณเป็นการส่วนตัว